Skip to the content

man typing on laptop

Изкуствен интелект за бизнеса - Infor Coleman

Infor Coleman™ дава повече възможности и възвръщаемост на инвестициите на проекти, свързани с изкуствения интелект, с изключителна скорост и прозрачност. С Coleman, проектите, свързани с изкуствен интелект, не изискват комплексни умения или непредсказуеми взаимодействия. Coleman прави по-достъпни изключително сложни технологии като работа с език, интелигентна автоматизация, машинно самообучение и работа с гласа на потребителя, използвайки за основа платформата на Infor OS. Компонентите на Coleman са създадени да разбират, доверяват, и да създават добавена стойност, когато потребителите ги използват.

Основни компоненти:

  • Лингвистичен потребителски интерфейс (Natural language UX)
  • Автоматизация на процеси на роботи (RPA)
  • Машинно самообучение (ML)
  • Пълна интеграция (Infor OS)
  • Интелигентна автоматизация
  • Оркестрация на процеси
  • Citizen AI (разбиране на човешки ценности от изкуствения интелект)
  • Бърза имплементация
  • Бързо възвръщане на инвестицията

Official Channel Partner (официален партньор) на Infor

Топ 3 в света, доставчик на бизнес софтуер

Подкрепата, която получихме от консултантите на Фронтстеп по време на имплементацията, беше ключова за успешното приключване на проекта

Георги Лазаров, ИТ мениджър във ВАТТС Индъстриз България

Централен офис

бул. Шипченски проход 63, ет. 6
Сградата на Завод Електроника
гр.София, 1574

Email: sales@frontstep.bg

Фронтстеп

Работим по Вашата имплементация на Infor SyteLine ERP